Cookies

För att kunna optimera användarupplevelsen på Lånatillkontantinsats.se används cookies. Tack vare det kan vi erbjuda den mest relevanta informationen för dig som besökare samtidigt som vi kan skapa statistiska underlag som ligger till grund för förbättringar på webbplatsen.

Om du av någon anledning inte vill att cookies ska användas vid besöket på denna webbplats kan du välja att inaktivera detta i webbläsaren. Hur detta sker beror på vilken webbläsare som används.

Så länge som du inte valt att inaktivera cookies tillåter du att cookies får användas på Lånatillkontantinsats.se

Vad gör en cookie?

Om du besöker en webbplats som använder sig av cookies kommer en extremt liten textfil att skickas från denna webbplats till den webbläsare som används. Information sparas därmed i webbläsaren och används i det fall du återkommer till samma webbplats igen.

Ett tydligt exempel är om man uppgett språkinställningar och andra val på en webbplats. När man återkommer till denna webbplats, vid ett senare tillfälle, utnyttjas informationen från cookies och inställningarna sker automatiskt.

Finns det olika cookies?

Cookies brukar delas upp mellan Permanenta samt Temporära. I vissa fall går även Temporära cookies under namnet Sessionscookies.

Temporära

Som namnet avslöjar så är temporära cookies enbart aktiva under en kortare period. Om du exempelvis besöker Lånautankontantinsats.se så sparas temporära cookies enbart under den tid som du besöker webbplatsen. När du stänger ner webbläsaren alternativt väljer att surfa vidare till en annan webbplats kommer dessa cookies att försvinna.

Permanenta

Permanenta cookies lagras i webbläsaren till att de upphör vilket betyder att de kan lagras olika långa perioder. Eftersom dessa cookies kan finnas kvar i webbläsaren när man återkommer till en webbplats är det denna information som ligger till grund för olika inställningar som automatiskt sker på webbplatsen.

Det finns flera olika sätt för en permanent cookies att upphöra. Det kan finnas information som avgör hur länge den ska gälla men det kan även vara att en annan permanent cookie ersätter den. En ytterligare väg är att cache-minnet töms på den webbläsare som används. Detta kan ske manuellt eller via en inställning som tömmer cacheminnet så fort som webbläsaren stängs.

De permanenta cookies som används på Lånatillkontantinsats.se skapar förutsättningar för oss att samla information kring problem på webbplatsen samt hur den kan optimeras för att möta besökarens önskemål och behov.

Varför används cookies?

Det finns flera orsaker till att cookies används på Lånatillkontantinsats.se. Här följer några av de primära orsakerna:

 • Att upptäcka problem på webbplatsen och kunna åtgärda dem snabbt.
 • Att skapa enklare användning genom att spara besökarnas tidigare valda uppgifter.
 • Att få information om hur webbplatsen används och därigenom förbättra Lånatillkontantinsats.se
 • Att få information om olika målgrupper för att därigenom kunna rikta anpassad reklam till dessa. Därmed kan även icke relevant reklam undvikas.
 • Att få information om antalet besökare på Lånatillkontantinsats.se och se hur detta skiljer sig över olika perioder.

Hur sker informationslagring?

De cookies som används på Lånatillkontantinsats.se kan aldrig avslöja besökarens identitet. Informationen i dessa cookies lagrar exempelvis följande information:

 • Webbläsare – Vilken webbläsaren användes vid besöket?
 • Inställningar – Vilka inställningar genomförde besökaren vid besöket? Dessa kan sedan automatiskt genomföras vid kommande besök.
 • Navigering – Hur har besökarna navigerat på webbplatsen?
 • Annonser – Vilka annonser har visats för besökaren under besöket på Lånatillkontantinsats.se? Hur har besökaren använt sig av denna reklam?
 • Utöver de cookies som sparas via Lånatillkontantinsats.se kan det även sparas cookies från samarbetande leverantörer. Även dessa sparas för att webbplatsen ska kunna utvecklas och förbättras gällande bland annat användarvänlighet och annonshantering.

Varför ska man tillåta cookies?

Genom att godkänna användandet av cookies skapas möjligheten till att Lånatillkontantinsats.se kan utvecklas och bli optimerad utifrån användarnas behov. Dessutom sparas tidigare inställningar vilket gör att detta inte behöver anges en ytterligare gång.

Det är däremot fullt möjligt att använda sig av Lånatillkontantinsats.se även om man stänger av användandet av cookies. Vanligtvis är webbläsare inställda på att godkänna cookies. De som har dessa inställningar och besöker Lånatillkontantinsats.se godkänner därmed att cookies får användas.

Om du av någon anledning inte vill att cookies ska användas sker denna inställning i den aktuella webbläsaren. Detta kan ske på tre nivåer.

 • Samtliga cookies som skapas vid besök på en webbplats godkänns automatiskt och får därmed sparas i webbläsaren.
 • Så fort en webbplats vill spara cookies kommer en fråga att ställas till besökaren om man godkänner detta. Därmed kan man välja att acceptera cookies från vissa webbplatser men inte från andra.
 • Cookies får aldrig användas.

Ändringar mellan dessa nivåer sker i den webbläsare som används. I det fall du använder flera olika webbläsare på samma enhet behöver inställningarna ändras på samtliga webbläsare.

Lånatillkontantinsats.se går att använda oavsett om du godkänner cookies eller inte. Skillnaden är att användarupplevelsen kan bli något sämre om cookies inte godkänns.