Allt fler lånar till kontantinsatsen

Publicerad: 20 november, 2017 Allt fler lånar till kontantinsatsen

I takt med att bostadspriserna ökar allt mer lånar även fler till kontantinsatsen. Ett kontantinsatslån är ett lån utan säkerhet som betalar de 15% som inte täcks av bolånet. Genom att låna till kontantinsatsen så får allt fler möjligheten att finansiera sin drömbostad.

Bostadspriserna fortsätter att öka

Ändringen i andelen som tar ett kontantinsatslån för en bostad beror troligtvis på allt högre bostadspriser. Eftersom att bostadspriserna idag är alldeles för höga för att de flesta familjer ska kunna betala 15% av värdet kontant använder de istället lån. Det råder delade meningar om denna utveckling är önskvärd eller inte. Till stor del beror detta även på de nya regler som begränsar bolånet till 85% av bostadens värde. Tidigare har man kunnat låna till hela bostadens värde fast i två delar, där den ena delen likt kontantinsatslånet var utan säkerhet.

Då kan du ta ett kontantinsatslån

Ett kontantinsatslån tas vanligtvis i samband med bostadsaffären. Eftersom att lånet är utformat som ett vanligt konsumentlån kan det dock tas utan några restriktioner. Det innebär att du kan välja själv när du vill ta det och hur du vill använda det. För de allra flesta är det dock bäst att låna till kontantinsatsen i samband med bostadslånet så att du kan vara säker på att köpet går igenom. För den som planerar att ta ett kontantinsatslån gäller det även att vara medveten om lånekostnaderna så att du inte lånar för mycket.

Ta aldrig ett lån du inte kan betala

Det är viktigt att notera att du som planerar att ta ett kontantinsatslån måste vara observant på lånekostnaderna. Eftersom att denna form av lån inte har någon säkerhet och därför oftast har en högre ränta än bolånet gäller det att din privatekonomi klarar av detta. För att se hur mycket du klarar av att låna kan du tänka på följande:

  1. Beräkna dina inkomster och utgifter. Det första steget i att kolla hur mycket du klarar av att låna är att beräkna hur mycket du har i överskott varje månad. Eftersom att du troligtvis även kommer ha ett bolån gäller det även att ta med bolånets ränta och amortering i kalkylen.
  2. Kolla prognoser för framtida räntor. Eftersom att räntorna ändras gäller det att vara medveten om detta när du ska låna. Detta gäller både bolånet och kontantinsatslånet, då båda kan vara mycket räntekänsliga. Eftersom en bostad ofta har ett stort värde så kan räntekostnaderna för lånen vara avgörande för din privatekonomi.
  3. Skapa en buffert. För att undvika ekonomiska problem om räntan oväntat stiger är det viktigt att ha en buffert. Hur stor denna ska vara beror på hur stor säkerhet du vill ha inför framtiden. Generellt är det dock klokt att ha en buffert som täcker en 1% räntehöjning på kort sikt.

Genom att ha koll på dina inkomster och utgifter och ha uppsyn över räntan kan du undvika otrevliga överraskningar i din privatekonomi. En buffert kan även hjälpa dig att undvika ekonomiska problem om något oväntat skulle inträffa.