Kontantinsats till bil

Ett lån till bil kan vara just ett billån eller ett vanligt privatlån. Billånet som de traditionella bankerna erbjuder stipulerar finansiering upp till 80 %, vilket innebär att låntagaren bör finansiera en kontantinsats på 20 % av bilens inköpspris. Till ett billån på 150 000 kronor kan du således få låna 120 000 kronor under förutsättning att inköpet sker hos auktoriserad bilhandlare. 30 000 kronor måste du kunna finansiera själv. Kanske kan du sälja din gamla bil för just det priset och på så sätt betala kontantinsatsen på nästa.

En annan aspekt som banken brukar sätta är att lånetiden måste vara inom bilens livslängd. Man kan generellt säga att om billånet gäller en begagnad bil, att återbetalningstiden blir max 5 år.

Skillnaden mellan olika lån

Om du istället kan få ett privatlån, eller ännu hellre finansiera bilköpet med ett förhöjt billån, så faller kravet på kontantinsats om du lyckas låna lika mycket som bilens pris. Men i dessa fall ställs inga krav på kontantinsats. Ett privatlån eller konsumtionslån ställer inte några egentliga krav förutom ränta och återbetalningstid. Vad du dock skall vara uppmärksam på är räntans storlek, uppläggningskostnad och aviseringskostnader. Med billån har banken själva bilen som säkerhet, privatlån är ofta in blanco, det vill säga utan säkerhet, vilket innebär en högre ränta. Lägsta ränta blir om du kan finansiera bilköpet med förhöjt bolån.

Olika sätt att betala tillbaka billån

Oavsett om ett lån till bil är försett med kontantinsats eller inte är återbetalningen av vitalt intresse. Oftast sker amorteringen och räntebetalningen med så kallad annuitet. Det betyder att månadskostnaden blir konstant under lånetiden, varje månadsbetalning blir lika stor. Dock kan avvikelser förekomma och i så fall är amorteringen rak, samma summa betalar av skulden på bilens pris per månad. Räntekostnaden är hög i början av återbetalningstiden men minskar efter hand.

Banker och institut

Dagens finansiella situation ger dock låntagaren stort utrymme och det finns flera finansbolag som erbjuder billån helt utan kontantinsats.

Exempel: En snabb koll med ICA Banken så ger de ett billån på 7 år och en summa av 140 000 kronor en månatlig återbetalning på 1994 kronor.

Så ser situationen ut hos många banker, kanske inte i lika hög grad hos de traditionella. Det flesta drar sig dock för att ge billån till dem med betalningsanmärkningar, men även i den zonen finns det undantag. De flesta som har hygglig inkomst får låna idag, oavsett.