Kontantinsats till bostad

Staten och Finansinspektionen vill att personer som lånar till sin bostad skall betala minst 15 % av köpeskillingen själva, i en kontantinsats. Därför är taket till bolån 85 %, vilket de flesta banker och institut följer. Hur du finansierar denna kontantinsats är dock en privat fråga och hur olika personer löser detta är varierande. Naturligtvis ser merparten av låntagarna verkligen till att ha denna penningsumma i antingen sparade medel kontant eller i annan egendom som kan omsättas.

Olika förutsättningar

När du ansöker om ett bolån brukar banken väga olika faktorer för att bevilja lånet. Det är betalningsförmågan, det vill säga inkomst vägt mot övriga skulder och åtaganden, betalningshistorik och hur den personliga situationen ser ut. Samt hur det är tänkt att du som kund skall finansiera kontantinsatsen. Naturligtvis ser situationen annorlunda ut för ett par som skall köpa sin andra bostad mot ett par som står i begrepp att förvärva sin första bostad.

  • Ett medelålders eller äldre par har en historik i bostadsbranschen och har oftast en finansieringsplan klar. Några byter upp sig i bostad och tar då ”med sig” ekonomin från den förra. Oftast säljer man en bostad till högre värde än den köpts. Och då har man hela finansieringen för nytt hus i stort sett klar.
  • Ett äldre par byter en stor villa mot mindre bostadsrätt då barnen flugit ut och den affären går med plus. Värre kanske då för det unga paret. Hur får man då ihop till kontantinsatsen om man inte har några sparpengar?

Fria marknadskrafter

Idag finns det ett flertal institut som ställer upp med lån till kontantinsatsen bara du kan visa upp en trygg inkomst. Men då står du där med bostaden belånad upp till skorstenen. Dessutom får du räkna med avsevärda månadskostnader, lånet till kontantinsats kan ofta vara belagd med hög ränta beroende just på risken. Dock kan de som ser framtida goda inkomster klara av den situationen, stick i stäv mot samhällets intentioner.

Staten arbetar mot att familjer ska bli överbelånade, vilket de försöker stävja via Finansinspektionen. Men eftersom det är marknaden som styr finns det en hel del kryphål. De flesta får de lån de vill, bara de är fria från betalningsanmärkningar och har en hyfsad inkomst.