Så kan lån till kontantinsats hjälpa unga bostadsköpare

Publicerad: 20 juni, 2017 Så kan lån till kontantinsats hjälpa unga bostadsköpare

Allt fler unga bor hemma, de som flyttar hemifrån får ofta bo i dyra hyresrätter eller i andra hand. Problemet är omfattande och regeringen satsar främst på att öka nyproduktionen av hyresrätter som många unga inte har råd att bo i. Undersökningar visar att de flesta unga vill bo i bostadsrätter, men saknar helt kapitalet som behövs. Därför lyfts nu frågan om unga ska få hjälp att köpa bostadsrätter. Det här skulle ske genom att garantera unga ett kontantinsatslån för bostad.

Garanterade lån till kontantinsatser för unga

Ett statligt bidrag för att stimulera ungas bostadsköp finns redan i Norge. Likt CSN i Sverige ska det se till att fler kan bekosta något som ger de möjligheten till en bättre framtid. Idag bor de flesta unga i dyra hyresrätter eller hyr i andrahand, vilket är några av de dyraste boenden man kan ha. Det här gör att unga ekonomiska situation om möjligt blir att mer försämrad. För att lösa detta problem föreslås alltså att unga ska kunna få ett garanterat lån för kontantinsatsen till bostadsrätter, förmedlat av staten. Det här eftersom att bostadsrätter är en av de billigaste boendeformerna man kan ha samt ofta en god investering.

Bostadsrätter har fler fördelar för unga

Fördelarna med att fler unga skulle få lån till bostadsrätter är flera. Dels är det som tidigare nämnt en billig boendeform vilket skulle göra unga som grupp mer köpkraftiga i övrigt. Utöver detta är bostadsrätter en trygghet och ofta en god investering. Som bostadsmarknaden ter sig idag finns det mycket som talar för att unga med bostadsrätter skulle få ut betydligt mer än vad de köpte bostadsrätten för.

Tips! En bostadsrätt utgör även ofta en mycket bra investering

Att garantera ett lån för kontantinsatsen via staten skulle alltså troligtvis inte betyda en förlust för skattebetalarna då de allra flesta borde kunna betala tillbaka utan problem. Slutligen skulle även unga komma in på bostadsmarknaden vilket skulle göra att allt fler skulle kunna byta upp sitt boende i och med att deras levnadssituation ändras.

Sammanfattningsvis ligger fördelarna i:

  • Billigt. Bostadsrätter är en billig bostadsform vilket skulle gynna samtliga unga som idag bor betydligt dyrare.
  • Köpkraften ökar. I och med att fler får mer pengar att röra sig med kan de spendera mer, vilket gynnar samhället positivt.
  • Unga kommer in på bostadsmarknaden. Genom att få sin första lägenhet ”garanterat” blir det mycket enklare att gå vidare till nästa bostad senare i livet.
  • God investering. Idag är en bostadsrätt en mycket god investering vilket skulle innebär att samtliga parter skulle tjäna på överenskommelsen.